Monday, October 02, 2023
© 2020 by Michel Meeuws. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

In de tijd van Israël in het OT was er in de periode van koning Salomo en Hizkia waarschijnlijk een opleiding voor wijzen (raadgevers en schrijvers). Salomo had aan de grenzen van zijn land garnizoenen gebouwd voor ruiters en paarden.

De wetenschap probeert te ontdekken wat er in de schepping verborgen ligt, maar wat ontdekt wordt, wordt niet meer per definitie verbonden met de Schepper. Want ook de filosofie als raadgever heeft de wetenschap beïnvloed. In principe plegen wetenschappers continu plagiaat door ontdekkingen als uitvindingen te vermelden. Voor God zijn wetenschappers net kleine kinderen die voor het eerst naar het strand gaan.

In de tijd van de Bijbel was de wetenschap verbonden met religie, de wijzen merkten wetmatigheden in de schepping op en zij verwonderden zich hierover. We lezen over God die Abraham een verbondsteken gaf van de besnijdenis. Pas aan het einde van de vorige eeuw weten we echter dat protrombine op de achtste dag van een kind een bovennormaal niveau van 110 procent bereikt, een bloeding stopt dan sneller. De enige dag in het leven van een jongetje dat zijn bloed sneller stolt, is op zijn achtste dag.

We lezen over de Filistijnen die rond 1200 BC beschikten over ijzeren strijdwagens, zeg maar de moderne tanks in die tijd. We weten inmiddels dat de Grieken rond dezelfde tijd ijzer bewerkten en dat de Filistijnen met hun zeegod Dagon uit Griekenland kwamen.

We weten dat niets sneller door de ruimte kan reizen dan het licht (300.000 km/s) behalve als er sprake is van reizen door zwarte gaten, portals of andere dimensies (kwantumfysica).

Het woord wetenschap (Hebreeuws: madda) komt slechts een paar keer voor in het OT. We lezen in het assimilatieproces van Daniël en zijn vrienden dat zij inzicht hadden in wetenschap (Dan.1:3,4) en ook Salomo vroeg hierom en hij ontving kennis over de wetenschap van God (2 Kron.1:10-12).

God geeft mensen de ruimte om te ontdekken en zonder de eer aan Hem te geven wordt de Schepper niet aanbeden maar de wetenschap, de mens. Vooral in een kenniseconomie (vernieuwing, complexe technologie en een hoog opleidingsniveau) waarin er voor alles wel een antwoord en een pil is heeft de wetenschap een belangrijke rol als raadgever. Maar ook de wetenschap is afhankelijk van geld, ethische wetgeving en het bedrijfsleven. De techno conservatieven proberen zoveel mogelijk op de rem te trappen bij onderzoeken naar genetische manipulatie. Voor de Post humanen gaat elke verandering nog te langzaam en voorzichtig zien zij de mens als hybridevorm tussen mens en robot. Zij zien veel heil in genetische modificatie. Tussen manipulatie en modificatie zit echter een groot verschil.

Toen God zag dat de mens met Babel te ver ging zei Hij: Alles is nu voor hen uitvoerbaar (Gen.11:8). Er is een theorie dat niet alleen de mens toen aan het bouwen was, maar ook de Nephilim, een hybridevorm van gevallen engelen en mensen. Denk aan de plaats Ba’albek in Libanon, waarin stenen uitgehouwen zijn van 20 meter lang en 5 meter breed van 1000 ton. Ba’albek betekent ‘landingsplaats van de goden’. Zal er ooit weer een tijd gaan aanbreken dat God zal zeggen: "En nu is het genoeg?"

We zijn als mens dankbaar voor elk wetenschappelijke ontwikkeling die ons leven makkelijker maakt en langer gezond houdt. Maar elke ontdekking heeft vaak ook een nevenwerking. Kijk naar de stoommachine en het milieu, de transistor en de verslavende werking van digitale informatie, de antibiotica en resistentie, kernenergie en afval, en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan. Manipulatie of modificatie van het menselijke DNA is een geweldige nieuwe ontdekking, maar wat zullen de neveneffecten zijn?

Als ik wetenschappelijke boeken lees dan lees ik nauwelijks nog over God en de Bijbel als raadgevers. Wie ik ook mis als raadgever in de literatuur is het kwaad. Immers als we God niet erkennen als Schepper dan ook het kwaad niet als ultieme vernietiger. Maar wacht even, wat doet dan een gigantisch beeld van de vernietigende afgod Shiva bij de ingang van CERN (Deeltjesversneller Geneve)? Waarom was er in Nazi Duitsland met alle wetenschappelijke ontwikkelingen tegelijkertijd zoveel aandacht voor het occultisme?

Waarom zijn vele onderzoekers in de menswetenschappen in het Westen gefascineerd door het communisme met de wetenschap dat er tientallen miljoenen burgers onder het communisme zijn vermoord? Waarom weten we nu pas dat sinds de jaren 60 er geëxperimenteerd is met menselijk embryo’s voor het maken van vaccins en dat dit op grote schaal is getest in Afrika?

Met andere woorden, we weten niet altijd wat heeft plaatsgevonden in een voorbereidingsprogramma van een nieuwe uitvinding en we weten zeker niet altijd wat de neveneffecten zijn. Wetenschappers blijven kinderen in de speeltuin van Gods schepping en soms spelen zij met vuur.

Ik laat mij graag door de wetenschap raadplegen, maar ik wil ook luisteren naar het advies van God en de Bijbel en kijken naar de mogelijke invloed van het kwaad. Ik wil ook de traditie als raadgever inzetten om te kijken naar wat neveneffecten bewerkstelligen. De invloed van mensen (media, politiek en filosofie) is ook zeer bepalend.

Het beeld dat ik heb van wetenschappers in de speeltuin van Gods schepping geeft mij zowel onrust als rust. Onrust, als het gaat om veranderingsprocessen die niet meer terug te draaien zijn of waaruit verplichtingen voortkomen. Rust als het gaat om het feit dat het uiteindelijk God is die Zijn tuin beschermt. Net zoals toen in Babel bepaalt God tot hoever de mens mag gaan. In die heilige dimensie, in de derde hemel waar we in Christus ooit zullen zijn, daar zullen we volmaakte wetenschap ontdekken. Wellicht zijn daar de schoonste vormen van energie, teleportatie en telepathie. Een leven met een biosfeer van volmaakte lichamen waar niemand getrouwd is en waar je mag eten, maar het is niet nodig. Het zal zijn als een hemelse tuin waar God zijn tent heeft neergezet (Openb. 21:3). Wauw, heb nog even geduld, de Heer van de tuin komt spoedig.