Tuesday, April 16, 2024
© 2020 by Michel Meeuws. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

Een boek over hoop

In 2022 ben ik bezig geweest met een boek over hoop. We leven in een tijd waarin alles steeds sneller en heviger verandert. Ik noem dit ook wel de trechterfase waarin we leven.

Vrienden als raadgevers

Een vriend is iemand bij wie jij je veilig voelt om te delen. Er is meestal sprake van een gelijkwaardige relatie waarin je met elkaar kunt sparren en reflecteren. Goede vrienden hebben het beste met jou voor en denken met jou mee om een bepaald doel in je leven te bereiken.

Mensen: media, politiek en filosofie

De derde raadgever die ik kan raadplegen is de categorie: mensen.

Ik denk dan niet zozeer aan de bakker en de buurvrouw. Onder mensen versta ik: de media, politiek en filosofie. De media hebben vanaf de 20e eeuw een enorme invloed in onze samenleving gekregen, vooral met de komst van de televisie en het internet. De media zijn echter niet helemaal vrij van de heersende filosofie in een land.

De wetenschap als raadgever

Zoals de mens verbonden is met de economie, zo is de mens ook verbonden met de wetenschap. Hoe rijker een samenleving wordt, hoe meer geld er wordt uitgegeven aan technologische ontwikkelingen, opleidingen en defensie, want wat je hebt moet je ook verdedigen.

Mijn hoogste Raadgever is God.

Er is niemand groter dan Hij, er is niemand anders die Hij raadpleegt. Hij is mijn eerste Raadpleger.

De vijand is een begriegelijke raadpleger. Hij wil mensen onthechten van God de Vader en van (geestelijke) familie. De vijand raadpleegt mensen met vier verschillende leugens: twijfel, verdraaiing, 100% leugens en oplichting (verleiding). Hij doet dit door 5 verleidingen:

De Bijbel als Raadgever

In Psalm 119:97-105 lezen we dat de Bijbel een aantal dingen in je leven kan doen:

  • Het kan je wijzer maken dan je vijanden.
  • Het kan je verstandiger maken dan je leraren.
  • Je krijgt meer inzicht dan de ouderen.

De vijand wil jou onthechten

Schrijven over een onderwerp en tegelijkertijd erover preken (of andersom) heb ik nog niet eerder gedaan. Het heeft een andere dynamiek. Je kunt langer brainstormen over een onderwerp en terwijl je preekt weet je dat je maar een fractie kunt vertellen met wat je aan het ontdekken bent. Het onderwerp: De 7 Raadgevers waar ik nu mee bezig ben, is ontzettend relevant voor de tijd waarin we nu leven. 

De traditie als raadgever

Misschien denken we bij traditie vooral aan bepaalde feesten en gewoontes die van we van onze ouders hebben meegekregen, of bepaalde dingen die we onszelf hebben eigen gemaakt. Toen ik hier wat dieper over nadacht, kwam ik uit op drie verschillende gradaties van traditie:

  1. Familietraditie
  2. Ontwikkelingstraditie
  3. Onderzoekstraditie