Sunday, May 28, 2023
© 2020 by Michel Meeuws. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

Vervolgens wordt er een nieuwe metafoor voor Gods Woord gegeven: Gods Woord is een lamp voor je voet en een licht op je pad.

Het gaat dan niet over je mobiel met een Bijbelapp en waar je je mobiel als zaklamp kan gebruiken, het gaat over Gods Woord. Sterker nog, de Psalmist had het waarschijnlijk alleen over de Thora, de vijf boeken van Mozes. Hoe kunnen de vijf boeken van Mozes een lamp voor je voet zijn en een licht op je pad?

In mijn onderzoek naar de zeven raadgevers gebruik ik de Bijbel om de andere zes raadplegers te toetsen.

- Hoe kan ik weten of God mij raad geeft, hoe kan ik toetsen of Hij tot mij spreekt?

- Hoe weet ik wanneer het kwaad raad geeft en hoe kan ik het kwaad weerstaan?

- Hoe weet ik of wat van mensen komt in lijn is met Gods wil?

- Kan ik de traditie toetsen met Gods Woord? Wat is nuttig en wat is opbouwend?

- Hoe herken ik Gods wil met wat de wetenschap aanbiedt? Is alles wat goed is voor de mens ook goed in de ogen van God?

- Hoe weet ik of de raad van vrienden in lijn is met de Bijbel?

De Bijbel kan een toetssteen zijn om andere raadplegers te toetsen. Een belangrijke Bijbeltekst over hoe Gods Woord werkt is 2 Tim.3:16,17 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.

Gods Woord is er vooral voor twee dingen: om rechtvaardig te leven en om tot elk goed werk volkomen toegerust te zijn. Maar met welk werk wordt er dan bedoeld? Dit wordt duidelijk als je de hele 2e brief aan Timotheüs leest. Timotheüs wordt een dienstknecht van God genoemd (2:24), een verkondiger van Gods Woord (4:2) en hij doet het werk van en evangelist (4:5).

De Bijbel is onmisbaar in het toetsen van alle andere raadgevers en de Bijbel geeft raad om rechtvaardig als volgeling van Christus op aarde te leven. De Bijbel is je kompas en je bescherming in de wereld waarin je leeft.