Sunday, May 28, 2023
© 2020 by Michel Meeuws. Alle rechten voorbehouden. / All rights reserved.

Soms ontstaan vriendschappen doordat hetzelfde vuur wordt herkend. Toen Jonatan David hoorde praten, nadat David Goliath had verslagen, kreeg hij David spontaan lief en hij gaf hem zijn wapenuitrusting. De ene held zag een nog grotere held, er was herkenning en erkenning (1 Sam.18:10-4).

Vriendschappen kunnen ook ontstaan in gemeenschapsfamilie. Ruth maakt haar schoonmoeder Naomi duidelijk dat zij Naomi niet zou verlaten en dat zij zich verbond met het volk en de God van Naomi (Ruth 1:16). In een huwelijk kunnen partners ook vrienden van elkaar zijn, helaas is dit niet altijd het geval.

We lezen in het NT dat Johannes aan de boezem van Jezus lag (Joh.13:23). Dit is een intieme vorm van vriendschap. De vijf talen van de liefde komen ook in vriendschap terug (lichamelijke liefde zoals een knuffel, leuke dingen doen, dienen, cadeaus geven en vooral ook positieve woorden). In een goede vriendschap mag je elkaar bevestigen en confronteren. In Mt.16 lezen we over Jezus die Petrus bevestigt omdat Petrus woorden van God had ontvangen over de identiteit van Jezus. Maar even later moet Jezus Petrus confronteren vanwege het kwaad dat door hem spreekt. We weten dat Petrus Jezus 3x verraden heeft, maar dat Jezus hem na zijn opstanding ook 3x heeft bevestigd. Kan een goede vriendschap zelfs verraad doorstaan?

God openbaart zich in het OT als een vriend van Abraham (Jes. 41:8). De Schepper noemt zijn schepsel Abraham een vriend. Hier is sprake van een ongelijkwaardige relatie. Maar vanwege de enorme aanwezigheid van geloof en gehoorzaamheid bij Abraham verbindt God zich in vriendschap. In het NT lezen we hetzelfde over Jezus, die zijn discipelen geen slaven meer noemt maar vrienden (Joh.15:5). Vriendschap betekent voor Jezus dat Hij de woorden van Zijn Vader doorgeeft aan zijn discipelen. Familie, geloof en vriendschap komen hier bij elkaar. De ultieme vorm van vriendschap maakt Jezus duidelijk met zijn lijden en dood. Niemand heeft grotere liefde voor de ander, dan Hij die zijn leven geeft voor zijn vrienden (Joh.15:13).

Van de zeven raadgevers die ik behandel zijn er twee raadgevers waarbij veiligheid en vertrouwen zeer belangrijk is, God en vrienden. Maar zelfs bij vrienden kunnen er dingen gebeuren waarbij veiligheid kan verdwijnen. Vandaar dat uiteindelijk alleen God de Enige Raadgever is, bij wie jouw vertrouwen nooit beschaamd zal worden. Want iedereen die op God vertrouwt, zal niet teleurgesteld worden (Rom.10:11).